Feiing og tilsyn - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Feiing og tilsyn

Tenester knytt til feiing og tilsyn er lagt til Øygarden brann og redning KF.

Feiing

Øygarden brann og redning, seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, har ansvaret for feiing av røykpiper og tilsyn med fyringsanlegg i bustader og fritidsbustader, samt saksbehandling ved melding om eldstader. 

Fritidsbustad

Hytter og fritidsbustader skal no ha feiing og tilsyn på same måte som i vanlege bustader. Øygarden brann og redning (ØBR) starter no arbeidet med å kartleggja alle fritidsbustadene i Øygarden kommune.

Registrere ny eldstad

Dersom du har montert ny eldstad, skal melding om dette sendast Øygarden brann og redning. 

Pris 

Pris og betaling - Feie og tilsyn
Feiing - gebyrsatsar Gebyr 2021
Vanleg hus og fritidseigedomar 800
Industripipe 1 163
Feiing etter oppdrag 1 563

Adresse

Tranesvegen 15
5347 Ågotnes