Feiing og tilsyn

Tenester knytt til feiing og tilsyn er lagt til Øygarden brann og redning.

Feiing

Øygarden brann og redning utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg i bustader og fritidsbustader.

Feiing av røykpiper skjer stort sett frå tak, men nokre eldre hus har eiga feieluke på loftet. Sot frå pipa samlar seg nedst i pipa og blir teken ut frå sotluka. Feiing er normalt lagt til perioden april - september.

Registrere ny eldstad

Dersom du har montert ny eldstad, skal melding om dette sendast Øygarden brann og redning

Pris 

Feie og tilsyn
Feiing - gebyrsatsar Gebyr 2024
Vanleg hus og fritidseigedomar 583
Industripipe 1 160
Feiing etter oppdrag 1 560

Adresse

Tranesvegen 15
5347 Ågotnes