Valutvalet

Valutvalet gjer innstilling i saker om val til utval, råd og nemnder, der avgjersla om valet ligg til kommunestyret.

Møteplan og saker

Her finn du oversikt over møte i valutvalet og sakspapir. 
Sakspapir er tilgjengeleg om lag 7 dagar før kvart møte.

Medlemmer

Valutvalet har 5 medlemmer.
Her finn du oversikt over presentantar med kontaktinformasjon.

Nils Kåre Skoge - Klikk for stort bilete
Mariann Sandahl Bjorøy - Klikk for stort bilete
Kristin Børve Jacobsen - Klikk for stort bilete
Robert Krondorfer - Klikk for stort bilete
Ingvill Kvalsnes Blom - Klikk for stort bilete

Reglement