Valstyret

Valstyret er ansvarleg for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval i tillegg til stortingsval.

Valstyret skal sjå til at valoppgjeret foregår på rett måte og behandlar klagar på gjennomføring av kommunestyrevalet.

Etter vallova skal det i kvar kommune vere eit valstyre der representantar vert vald av kommunestyret.

Medlemmer

Valstyret i Øygarden har 11 medlemmer der ordførar er leiar.
Oversikt over representantar i valstyret

Møter

Her finn de oversikt over møte og sakspapir i valstyret

Møta i valstyret er opne for publikum. Skal valstyret behandla saker som er unnateke offentlegheit vert møtet lukka.

Valansvarleg er møtesekretær for valstyret.

Postadresse til valstyret

Øygarden kommune - Valstyret
Ternholmvegen 2
5337 Rong

E-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Valsekretariatet

Valansvarleg
Beate Hetlevik
Telefon: 56 16 16 39472 93 144
Send e-post

Valmedansvarleg
Grethe Bergsvik
Telefon: 56 16 16 28920 40 670
Send e-post

Valmedarbeidar
Marielle Solheim
Telefon: 56 16 16 44 | 469 02 057
Send e-post