Valstyret

Valstyret har det overordna ansvaret for formell og praktisk gjennomføring av Stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval.

Valstyret skal sjå til at valoppgjeret får føre seg på rett måte og behandlar eventuelle klagar på gjennomføring av kommunestyrevalet.

Etter vallova skal det i kvar kommune vere eit valstyre der representantar vert valde av kommunestyret.

Møter

Her finn de oversikt over møte og sakspapir i valstyret

Møta i valstyret er opne for publikum. Skal valstyret behandla saker som er unnateke offentlegheit vert møtet lukka.

Valansvarleg er møtesekretær for valstyret.

Medlemmer

Valstyret i Øygarden har 11 medlemmer der ordførar er leiar.
Oversikt over representantar i valstyret

Ordførar Tom Georg Indrevik, H - Klikk for stort bilete
Varaordførar Anita Garlid Johannesen, FrP - Klikk for stort bilete
Andreas Kallekleiv, H - Klikk for stort bilete
Nils Kåre Skoge, H - Klikk for stort bilete
Silvia Haugland, H - Klikk for stort bilete
Espen Stølsnes Harkestad, Ap - Klikk for stort bilete
Marianne Sandahl Bjorøy, Ap - Klikk for stort bilete
Robert Lund, INP - Klikk for stort bilete
Ingvill Kvalsnes Blom, KRF - Klikk for stort bilete
Jan Utkilen, SL-TVØ - Klikk for stort bilete
Eva Aarskog, SV - Klikk for stort bilete

Reglement

Postadresse til valstyret

Øygarden kommune - Valstyret
Ternholmvegen 2
5337 Rong

E-post: postmottak@oygarden.kommune.no