Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partsamansett utval som er oppretta for behandling av saker som gjeld forholdet mellom dei tilsette og kommunen som arbeidsgjevar. Administrasjonsutvalet skal difor, på vegne av kommunestyret, følga opp kommunen si overordna rolle som arbeidsgjevar, og sikre heilskapleg arbeidsgjevar- og personalpolitikk, som HMS, kvalitetssystem og sjukefråvær innanfor heile den kommunale verksemda.

Det er 10 medlemmer i ADMU der 6 er politisk valde, medan 4 er frå arbeidstakarorganisasjonane.

Møteplan

Her finn du oversikt over møte i ADMU, sakspapir, leiar og representantar med kontaktinformasjon

Medlemmer

Det er 10 medlemmer i ADMU der 6 er politisk valde, medan 4 er frå arbeidstakarorganisasjonane.
Her finn du oversikt over presentantar med kontaktinformasjon.

Reglement