Skule - Førebygging - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Skule - Førebygging

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området skule.Informasjon om avdekking under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området skule i Trygg i fellesskap-modellen

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Klikk for stort bileteHelhetleg arbeid
Klikk for stort bilete

For meir informasjon om delepliktene.

Førebyggande tiltak

Ressursar

Anna

Lovar