Skule - Førebygging

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området skule.Informasjon om avdekking under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området skule i Trygg i fellesskap-modellen

Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skulen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Helhetleg arbeid

For meir informasjon om delepliktene.

Førebyggande tiltak

Ressursar

Anna

Lovar