Barnehage - Førebygging

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området barnehage.Informasjon om avdekking under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellen

Nulltoleranse og førebyggande arbeid

Barnehagen skal ikkje godta krenkingar som til dømes utestenging, mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når eit barn i barnehagen blir utsett for slike krenkingar.

Barnehagen skal førebygge tilfelle der barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremme helsa, trivselen, leiken og læringa til barn.

Helhetleg arbeid

For meir informasjon om delepliktene.

Ressursar

Lovar