Barnehage - Avdekking

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området barnehage.Informasjon om førebygging under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellen

Avdekking i barnehagen:

 1. Varsling - Den som får kunnskap/mistanke om mobbing, diskriminering, vald eller rasisme varslar leiinga ved styrar/pedleiar.
 2. Undersøking - set i gang undersøking. Alle på avdelinga må bidra
  1. Innsamling av informasjon - kva veit vi allereie.
  2. Samtale med føresette til barn som ein mistenker er utsett for krenkjande ord og handlingar. Skal sei noko om avdekking, og sette ein tidsfrist for denne. (2-3 veker)
  3. Observasjon i barnehage (overgangar, frileik, utelete og oppstart av aktivitetar) Sjå ressursar.
  4. Barnesamtaler (DOCX, 2 MB): Dei vaksne snakkar med eit utval av barna (kanskje alle på samme alderstrinn) Viktig at ein snakkar med ein variert gruppe av barna.
  5. Saman med barnesamtala kan ein gjerne bruke bussøvelsen
 3. Konklusjon – Pedleiar/styrar konkluderar på bakgrunn av undersøkinga om barnet har vore utsett for krenkjande ord og handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme eller ikkje. Er barn utsett for krenkingar, må det lages ein aktivitetsplan (sjå ressursar) Denne planen skal være tidsbergrensa.

Ressursar

Lovar