Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Skogsskiftet (2009 - 2021)

Kommunedelplanen for Skogsskiftet har hatt som formål å utvikla Skogsskiftet til ein attraktiv tettstad i regionen med eit levande og konkurransedyktig sentrum. Samtidig skal planen vera eit styringsverktøy og planlegging av arealbruken. Planen skal også inkludera Trengereid/Søre Fjell i planen for å få til ei meir heilskapleg arealforvaltning.

Dokument

Her finn du planar og prosjekt under arbeid