Aktuell informasjon

Skogsskiftet (2009 - 2021)

Kommunedelplanen for Skogsskiftet har hatt som formål å utvikla Skogsskiftet til ein attraktiv tettstad i regionen med eit levande og konkurransedyktig sentrum. Samtidig skal planen vera eit styringsverktøy og planlegging av arealbruken. Planen skal også inkludera Trengereid/Søre Fjell i planen for å få til ei meir heilskapleg arealforvaltning.

Dokument

Her finn du planar og prosjekt under arbeid