Tilrettelagt kultur- og idrettstilbod

Vi har ei rekkje fritidstilbod som er tilrettelagt for både vaksne og barn med nedsett funksjonsevne.

Idrett

Kultur

  • Kulturskulen i Øygarden har ulike tilbod innan musikkterapi, kor og musikalske gruppesamlingar. Det er òg mogleg å setje opp andre gruppetilbod som til dømes dans, teater eller teikning dersom det er fleire interessentar. Ta kontakt på e-post til kulturskulen@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 00 /906 56 836 for å melde ditt interesse.
  • Klubb Knekten møter kvar fyrste måndag i månaden kl 18.00-20.30 på Straume til mingling, dans og middag og har jamlege arrangement utanom. Minimumsalder er 15 år. Kontakt Karin Bjærum tel 974 84 550 for meir informasjon.
  • Koret Sotrastrilene møter kvar tredje måndag i månaden kl 17.00 – 19.30. Minimumsalder er 15 år. Kontakt Karin Bjærum tel 974 84 550 for meir informasjon.
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Tilgjengeprisen

Tilgjengeprisen vert årleg delt ut av Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Øygarden kommune til ein einskildperson, organisasjon, bedrift eller offentleg etat som har gjort ein særs verdfull innsats for å betra tilgjenge for menneske med nedsett funksjonsevne i lokalmiljøet eller kommunen. Her finn du meir informasjon og korleis ein kan nominera kandidatar