Tilrettelagt kultur- og idrettstilbod

Vi har ei rekkje fritidstilbod som er tilrettelagt for både vaksne og barn med nedsett funksjonsevne.

Idrett

  • Fotballgruppe i Sotra United i Sotra Sportsklubb
  • Foto: NHF v/Tove Lise Mossestad - Klikk for stort bilete Håndballgruppe i Sotra Sportsklubb: Sotra Gullmini (barn 6-15 år) trener i gymsalen på Danielsen Barne- og ungdomsskole torsdagar frå kl. 18.00 – 19.00: ta kontakt med Katrine Abelsen katrineabelsen@yahoo.no, telefon 922 92 726 eller Aina Larsen telefon 414 28 589.
    For voksne (over 15 år) ta kontakt med Anne Koch anne.koch@fagbokforlaget.no, telefon 975 56 651. Det trengs ingen erfaring.
  • Bading i Terapibasseng på Straume ein gong i veka. Her er det begrensa plassar.

Kultur

  • Kulturskulen i Øygarden har ulike tilbod innan musikkterapi, kor og musikalske gruppesamlingar. Det er òg mogleg å setje opp andre gruppetilbod som til dømes dans, teater eller teikning dersom det er fleire interessentar. Ta kontakt på e-post til kulturskulen@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 00 /906 56 836 for å melde ditt interesse.
  • Klubb Knekten møter kvar fyrste måndag i månaden kl. 18.00-20.30 på Straume til mingling, dans og middag og har jamlege arrangement utanom. Minimumsalder er 15 år. Kontakt Karin Bjærum telefon 974 84 550 for meir informasjon.
  • Koret Sotrastrilene møter kvar tredje måndag i månaden kl. 17.00 – 19.30. Minimumsalder er 15 år. Kontakt Karin Bjærum telefon 974 84 550 for meir informasjon.
  • Livets lys i Foldnes kyrkje ein fredag i månaden kl. 18.00 - 20.00 er eit tilbod til alle utviklingshemma i alle aldrar i heile kommunen. Sosialt treff, musikk og felles måltid. Pris: 50 kr per pers, til eit lodd og mat. Kontakt kyrkjekontoret på telefon 400 03 316 .
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Tilgjengeprisen

Tilgjengeprisen vert årleg delt ut av Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Øygarden kommune til ein einskildperson, organisasjon, bedrift eller offentleg etat som har gjort ein særs verdfull innsats for å betra tilgjenge for menneske med nedsett funksjonsevne i lokalmiljøet eller kommunen. Her finn du meir informasjon og korleis ein kan nominera kandidatar