Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Samanslåing av eigedomar

Eigendomar med like eigarar og like heftelser kan slås saman.

Krav for samanslåing

  • Eigedomane må liggja i same kommune
  • Eigedomane  må ha same heimselshavarar (eiere)
  • Samanslåing kan ikkje gjennomførast dersom det vil føre til prioritetskollisjon  mellom eigedommane (dersom dei har ulike tinglyste pengeheftingar). I desse tilfella må det ryddast opp i heftingar. Les meir om samanslåing og prioritet hos Statens kartverk

Slik søkjer du 

Du søkjer om samanslåing av eigedomar ved å fylla ut søknadsskjema krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar på nettsidene til Statens kartverk. 

Søknad om samanslåing av eigedomar

Send inn søknad

Søknad skal sendast til kommunen på e-post eller per post:

Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong