Påvising/klarlegging av eksisterande eigedomsgrense

Dersom det er uklart kvar ei eksisterande grense mellom to eigedomar går, kan grensene klarleggjast ved ei oppmålingsforretning.

Eigarar til aktuelle eigedomar vert kalla inn til oppmålingsforretning, der grensene vert stadfesta og merkt i marka dersom mogleg.

Klarlegging av eksisterande grense kan også rekvirerast for nymerking av eksisterande grensepunkt som tidlegare er fastsett i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning.

Slik søkjer du

Du søkjer om å påvisa ei grense ved å fylla ut søknadsskjema rekvisjon av oppmålingsforretning. 

Søknad om å påvisa grenser 

Dokumentasjon til søknad 

Send inn søknad

Søknad med vedlegg skal sendast til kommunen på e-post eller per post:

Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong

Pris

Her finn du prisar for oppmåling

Oppmålingsvakta
E-post
Telefon 55 09 73 98


Opningstid oppmålingsvakta
Måndag og torsdag
kl 12.00-15.00

Svar på spørsmål
Her kan du få svar på spørsmål om
oppmålingsforretningar, eigedomsgrenser
og grensejusteringar.