Aktuell informasjon

Kort forklart

Her finn du korte forklaringar på uttrykk som ofte er brukt i ein byggjesøknad.

Kort forklart