Vedtatt revidert planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023

Kommunestyret vedtok 16. juni 2022 revidert planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 073/22).

Planstrategien tek stilling til kva for planar kommunen skal arbeida med i kommunestyreperioden.