Høyring av akvakultursøknad/ Arctic Seaweed AS

Arctic Seaweed AS - Søknad om løyve til etablering av landbasert anlegg for stiklingproduksjon av makroalgar på Ono i Øygarden kommune.

Kunngjeringsdato: 08.04.2024
Merknadsfrist: 06.05.2024
Saksnummer: 24/2720
Saksdokument

Øygarden kommune har motteke til uttale søknad om løyve til etablering av landbasert anlegg for stiklingproduksjon av makroalgar på Ono i Øygarden kommune. 

Klekkjeriet for tarestiklingar er omsøkt på areal i eksisterande industribygg med adresse Onevegen 60. Selskapet ønskjer å utvikla eit klekkjeri med høgare grad av automatisering for å forsøke å ta ned produksjonskostnadar samstundes som kontroll på kvalitet vert oppretthalde. 

Dokument i saka

Saksdokument kan du lesa her.

Har du merknadar til søknaden?

Eventuelle merknadar til søknaden kan sendast til kommunen:

Frist for å koma med merknad er sett til 06.05.2024. Mekr med saksnummer 24/2720.