Er du eller har du vore avlastar i Øygarden kommune?

Som konsekvens av dommane er no tidlegare oppdragstakarar som var avlastar, definert som arbeidstakarar.

Dame holder liten jente i handa. - Klikk for stort bilete

Særavtale SGS 1030 – 01.07.2017

Det er inngått ein særavtale som gjeld for alle avlastar og besøksheimar.  Avtalen er inngått mellom LO Kommune, YS Kommune, Unio, Akademikerne kommune og KS.

Etterbetaling

Det kan vera grunnlag for etterbetaling frå Øygarden kommune i denne typen sakar, for dei som har vore oppdragstakar etter 01.07.2017.

Etterbetaling vert ikkje vurdert om det ikkje vert fremja eit krav ovanfor kommunen.

Send krav om etterbetaling