Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapet si tilråding til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 23.11.23 til og med 14.12.23.

Kunngjeringsdato: 23.11.2023
Merknadsfrist: 14.12.2023
Saksnummer: 23/10177

Budsjett og økonomiplan

Budsjettforslaga frå partia vart i formannskapet ikkje realitetsbehandla og vart rekna som innspel til saka:

Endeleg behandling av budsjett og gebyr

Kommunestyret vedtek endeleg budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 og gebyr i møte den 21. desember 2023.

Møtet vert vist på kommune-TV.

Merknader

Merknadar/innspel kan sendast til Øygarden kommune innan 14. desember 2023.

Merknaden bør vera kortfatta, presis og grunngjeven. 

Eventuelle merknader og innspel kan sendast på ein av desse måtane