Vedtatt planstrategi for Øygarden kommune 2024-2027

Kommunestyret vedtok i møte 23. mai 2024 planstrategi for Øygarden kommune 2024-2027.

Planstrategien tek stilling til planbehovet i inneverande kommunestyreperiode. Les meir om planstrategien på nettsida til kommunen.