Bustadstiftinga

Bustadstiftinga leiger ut bustader til familiar og personar som er vanskelegstilte. Bustadene vi leiger ut har god standard og varierande storleik, frå små eitt-roms husvære til store hus som passar til familiar. 

Logoen til Bustadstiftinga - Klikk for stort bileteBustadene er lokaliserte spreidd i Øygarden kommune. Alle bustadene ligg i nærleiken av kollektivt transporttilbod. Leigetakarar betalar husleige og alle faste buutgifter sjølv.

Det er to tilbydarar av kommunale bustader i kommunen. Oppfyller du kriteria til kommunal bustad, kan du og søkja bustad hjå Øygarden kommune.

I tillegg legg vi lenkje til Øygarden kommune sitt elektroniske søknadsskjema på vår nettside under søkje bustad.

 Søk elektronisk om kommunal bustad Øygarden kommune

Du finn meir informasjon på nettsida til Bustadstiftinga.

Bustadstiftinga
E-post
Mobil 46 85 88 88

Opningstider

Bustadstiftinga

Måndag til fredag: 08.00-15.00
Laurdag og sundag: Stengt
Helligdagar : Stengt

Adresse

Gjertrudvegen 9A,
5353 Straume