Beredskapsplanar

Kommunale planar

Informasjon om storulykkebedrifter - Øygarden kommune

Kontakt oss


June Johannesen
Beredskapssjef
Mobil: 481 32 938

Stein-Inge Stigen
Kommuneoverlege

Bjørg Møllerløkken
Smittevernlege

Andre
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Legevakt - tlf:116 117