Beredskap i heimen

Tenk gjennom kva farar og ulukker som kan ramma deg heime, og førebu deg best mogleg. Dersom du mistar straum eller vert isolert av veret i fleire dagar, bør du vera rusta til å klare deg sjølv nokre dagar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laga ei god side med råd om egenberedskap

Kontakt oss


June Johannesen
Beredskapssjef
Mobil: 481 32 938

Stein-Inge Stigen
Kommuneoverlege

Bjørg Møllerløkken
Smittevernlege

Andre
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Legevakt - tlf:116 117