Organisasjonskart og kontaktinformasjon

Øygarden kommune er organisert med to organisasjons- og fullmaktsnivå (to-nivå modell). Fullmaktnivå 1 gjeld kommunalsjefane og fullmaktnivå 2 gjeld leiarar av tenestestader/einingar.

Organisasjonskart for administrativ leiing

Organisasjonskart for Øygarden kommune - Klikk for stort bilete