Oversikt over informasjonskapslar

Informasjonskapslar er små tekstfiler, "cookies", som vert lagra på eininga di når du lastara ned ei nettside eller utfører ei handling på nettsida. Innhaldet i informasjonskapslane vil då utvekslast mellom nettlesaren din, nettstaden og ulike tenester. Informasjonskapslane syter for at nettstaden og ulike tenester fungerer best mogleg, og kan ikkje brukast for å identifisera deg som person.

Google Analytics

Vi brukar anonymiserte data frå Google Analytics for å samla informasjon slik at vi heile tida kan forbetra nettstaden og gje deg betre opplevingar. Dataene gjer at vi mellom anna kan sjå kva brukarane våre er mest opptekne av og hjelper oss med å prioritera innhald.

Vi bruker funksjonen «anonymizeIP» slik at IP-adressa din ikkje vert sendt til Google.

Navn

Lengd

Funksjon og formål

_ga

2 år

Skil ulike brukarar frå kvarandre. Det hjelper oss å sjå korleis ulike brukarar nyttar nettstaden på forskjellige måtar.

_gid

24 timar

Skil ulike brukarar frå kvarandre. Det hjelper oss å sjå korleis ulike brukarar nyttar nettstaden på forskjellige måtar.

_gat

1 minutt

Avgrensar tal førespurnader som vert sende til Google.

_utma

År 2038

Tel kor mange gonger du har vore inne på nettstaden.

Gjer at vi kan sjå kor mange av brukarane som har vore på nettstaden før og kor mange som kjem for første gong.

_utmb

 

Vert sletta etter kvart besøk

Registrerer tidspunktet ein brukar kjem inn på nettstaden.

 

_utmb og _utmc jobbar saman og gjer at vi kan sjå kor lenge nokon er aktiv på nettstaden og korleis dei navigerer rundt på nettstaden.

_utmc

30 minutt etter at du har vore aktiv

Registrerer når ein brukar forlét nettstaden eller sluttar å vera aktiv.

 

_utmb og _utmc jobbar saman og gjer at vi kan sjå kor lenge nokon er aktiv på nettstaden og korleis dei navigerer rundt på nettstaden.

_utmz

6 mnd.

Registrerer kvar trafikken til nettstaden kjem frå. Dersom du kom til nettstaden ved å klikka på ei lenkje på ein annan nettstad, vert den nettstaden registrert som kjelda for det besøket. Det gjer at vi til dømes kan måla effekten av en kampanje vi har på Facebook.

 

Andre Cookies

Navn

Lengd

Funksjon og formål

.ASPXANONYMOUS

 

Vert sletta etter kvart besøk

Cookie frå ASP.NET som vert aktivert dersom du loggar inn på nettstaden. Cookien opprettar ein unik ID utan å identifisera deg som person og sjekkar om du er korrekt logga inn.

Formålet er at du kan navigera på nettstaden som innlogga brukar, utan at du vert logga ut igjen. Cookien «hugsar» at du er logga inn.

 

ASP.NET_SessionId

Vert sletta etter kvart besøk

Cookie frå ASP.NET som vert brukt for at nettstaden skal klara å skilja brukarar frå kvarandre og hugsa val kvar enkelt har teke. Den indentifiserer ikkje deg som person.

 

GodkjentCookies

 

 

Vert brukt for å hugsa om du aksepterer bruk av cookies på denne nettstaden. Det gjer at du ikkje treng å godkjenna bruk av cookies på alle sidene du besøker på nettstaden.

 

__AntiXsrfToken

 

Vernar nettstaden mot visse typar angrep og gjer nettstaden sikrare.

__cfduid

 

1 år

Ser om det kjem trafikk frå fleire maskiner på same IP-adresse. Det vil seia at nettstaden kan sjekka om besøket kjem frå ein kjent maskin, sjølv om du til dømes sit på ein kafé. Cookien inneheld ikkje personlege data.

Denne Cookien hjelper til til å gjera nettsidene raskare og sikrare.

 

lang

 

Informasjon om språkinnstillingar

ReadSpeakerSettings

 

Vert brukt av ReadSpeaker for å hugsa innstillingane av ReadSpeaker.

mp_*

1 år

Cookie frå Mixpanel. Vert brukt for å analysera trafikken på nettstaden.

ignoreemergency

 

Vert aktivert når ein kommune har aktivert beredskapsportalen sin, men brukeren ønskjer å sjå den vanlege nettstaden.