Vedlikehaldsarbeid på Tofterøy bru

Vestland fylkeskommune skal utføra vedlikehaldsarbeid på Tofterøy bru frå september 2023 til oktober 2024.

Tofterøy bru - Klikk for stort bileteTofterøy bru Jøran Ingvaldsen

Arbeidet starta 4. september 2023 og skal vera ferdig til 5. oktober 2024.  Det er i hovudsak overbygning/køyrebana som skal rehabiliterast.

For å få gjennomført arbeidet på ein god og effektiv måte, kan vegen verta stengd ved behov.

  • inntil 30 minutt mellom klokka 07.00 og 23.00
  • inntil 2 timer mellom klokka 11.00 og 13.00
  • heilt stengt om natta mellom klokka 23.00 og 05.00.

Det kjem sms-varsel ei veke før stenginga. 

Arbeid skal utførast av Consolvo. Det blir ein kortare pause i arbeidet på vinteren. Utrykningskjøyretøy får passera.

Informasjon om vegstenginga:

  • SMS-varsel til innbyggarane på Tofterøy
  • sjå 175.no

Tofterøy bru er del av fylkesveg 5222 og bind Tofterøy saman med resten av Øygarden kommune.