- Trigger gjer eit fantastisk arbeid

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg besøkte i dag Trigger AS og fekk omvising i lokala på Straume. Trigger har hovudkontor på Askøy og avdeling, som nyleg er utvida, på Straume.

Arild arbeider med å setja saman treelement til større konstruksjonar. I tillegg tala han til Kong Harald, då Hans Majestet Kongen besøkte Askøy for nokre veker sidan.

Dei utvida lokala på Straume legg til rette for moderne drift, utdanning og abeid.

- Det vert gjort eit fantastisk arbeid både når det gjeld opplæring og arbeidserfaring. Dei legg vekt på det kollegiale fellesskapet. Felles lunsj er eit døme på det, seier Selsvold Nyborg.

Trigger AS tilbyr eit breitt spekter av varer og tenester innan ulike driftsområde. Trigger er godkjent av NAV som tiltaksarrangør for tiltaka VTA (varig tilrettelagt arbeid), og AFT (Arbeidsforberedende trening).

Tømraravdelinga får større plass og større digitale maskiner. Dette moderniserer og er med og vidareutviklar Trigger på dette feltet. - Klikk for stort bileteTømraravdelinga får større plass og større digitale maskiner. Dette moderniserer og er med og vidareutviklar Trigger på dette feltet.

På Askøy er det autorisert bilverkstad, bakeri og catering, to vaskeri, trelast avdeling og ei avdeling som pakkar og sender ut varer for nettbutikkar. På Sotra er det mellom anna snikkarverkstad og jobbfrukt-avdeling.

I dag har Trigger  180 personar i arbeid fordelt på Askøy og Straume. 102 personar har varig tilrettelagt arbeidsplass og 40 personar har arbeidsførebuande arbeid. Lærarkandidatordninga er ei relativt ny ordning som fører fram til fagbrev og arbeid i ulike ordinære og spesielle verksemder.

Trigger omset for 81 millionar kroner og 61 prosent av inntektene kjem frå varer og tenester.