- Kommuneøkonomi er viktig for oss

Rundt 180 personar var på plass i Odeon Kino Sotra då Pensjonistforbundet inviterte til møte på torsdag.
- Kommuneøkonomi er viktig for oss, sa leiaren i forbundet, Jan Davidsen.

Leiar i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen - Klikk for stort bileteLeiar i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

I sin halvtime lange tale tok Davidsen for seg punkt etter punkt der han stilte krav til sentrale og lokale styresmakter.

- Vi har også krav på det gode livet. Vi treng fleire politikarar som snakkar med oss enn om oss, sa pensjonistleiaren.

Han sa at 15 prosent av dei eldre treng helsemessig hjelp.

- Sjukeheimsplassar er viktig. I dag må vi ha mange diagnosar for å få sjukeheimsplass. Husbanken må få ei ny rolle der det vert lagt til rette for mange ulike alternative buformer for alderdomen, sa Davidsen.

Treng fleire sjukeheimsplassar

Leiar av eldrerådet dei fire første åra for den nye kommunen, Sverre Bungum, hadde også innlegg på samlinga. Han sa at eldrerådet vert høyrt på.

- Men ein må også følgja opp våre gode forslag. Først av alt treng vi fleire sjukeheimsplassar. Mangel på sjukeheimsplassar skapar fleire sjuke. Det er behov for 70 nye sjukeheimsplassar innan 2028. Dersom dette ikkje vert realisert, vil 70 personar verta buande heime sjølv om dei fagleg sett skulle hatt sjukeheimsplass, sa Bungum som minna om forslaget frå eldrerådet om å etablera eldrekollektiv rundt om i kommunen,.

Sverre Bungum - Klikk for stort bileteLeiar av eldrerådet, Sverre Bungun

Vil ikkje svartmala situasjonen

Ordførar Tom Georg Indrevik sa at kommunen slit med å få søkjarar til å arbeida i eldreomsorga. Han viste også til befolkningsutviklinga som viser at det vert fleire eldre og forholdsvis færre yngre. Det må difor skuvast pengar frå oppvekst til helse og velferd. 

Tom Georg Indrevik - Klikk for stort bileteOrdførar Tom Georg Indrevik

Indrevik ville likevel ikkje teikna eit gjennomgåande dystert bilete av situasjonen.

- Vi starta tidleg med prosjektet Sjef i eige liv. Vi har konsentrert helse- og omsorgstilbodet omkring Skogsskiftet, Straume og Rong. Ja, vi må byggja fleire sjukeheimsplassar, men vi kan utvikla tilbodet i eit samarbeid mellom det offentlege, frivillige og private. Det viktigaste er å ta ansvar sjølv. Dei eldre er ein ressurs. Vi skal realisera planar som eldrerådet har vore med på å vedta, sa ordføraren.

Panelsamtale. Frå venstre; Arne Petter Solberg (R), Svein Otto Jacobsen (Frp), Per Magne Wilhelmsen (V), Karin Bjærum (Pensjonistpartiet), Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) og  - Klikk for stort biletePanelsamtale. Frå venstre; Arne Petter Solberg (R), Svein Otto Jacobsen (Frp), Per Magne Wilhelmsen (V), Karin Bjærum (Pensjonistpartiet), Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) og Tom Georg Indrevik (ordførar, H).

Det var også panelsamtale og spørsmål og innlegg frå salen.

Gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Marianne Sandahl Bjorøy, som deltok i paneldebatten, sa at det er best å byggja ut tilbodet i tilknyting til eksisterande institusjonar.

- Eldrekollektiv er interessant. Det kan utsetja behovet for ein sjukeheimsplass, redusera einsemd og at ein klarer seg lengre utan hjelp, sa Sandahl Bjorøy.

 

Tekst og foto: Vigleik Brekke