Historisk dag for Sotrasambandet

I ausande regnvér vart det onsdag formelt markert oppstart på bygging av Sotrasambandet. Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sa at dette sambandet verkeleg vil gjera det lettare å koma fram.
- Dette vil bringa Bergen nærare Øygarden, sa ordførar Tom Georg Indrevik.

Frå venstre; Christopher Bjerke (administrerande direktør Sotra Link), Lene Sælen Rivenes (prosjektleiar Statens vegvesen, fylkesordførar Jon Askeland, samferdsleminister Jon-Ivar Nygård, ordførar Tom Georg Indrevik, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, ordførar i Askøy, Siv Høgtun, utbyggingssjef i Statens vegvesen Kjell Inge Davik og varaordførar i Bergen Eira Martinsen Garrido.

Det var ved inngangen til den nye Kolltveittunnelen mot vest at det første spadetaket eller den første salva vart markert. Nygård viste til at det ferdige sambandet vil gje 9,4 kilometer med firefeltsveg der 4,6 kilometer går gjennom tunnel. Det er 14,6 kilometer med gang- og sykkelveg. Det skal vera trygt å vera mjuk trafikant og ein skal bidra til at folk vel buss framfor bilen.

- Sambandet skal gje tryggare og sikrare vegar, betre framkomst for å styrkja konkurranseevna til næringslivet, betra samfunnstryggleiken og knyta bergensregionen tettare saman, oppsummerte statsråden.

Utbyggingssjef Kjell Inge Davik sa at dette er det sjette OPS-prosjektet i Noreg (OPS: Offentleg Privat Samarbeid) og at slike prosjekt bidreg til at det dryp mange oppdrag på lokale leverandørar.

- Eg håpar på sol den dagen anlegget skal opnast, sa Davik i det sure véret. Anlegget skal vera klar til bruk 1. juni 2027.

Men litt regn og vind stoppar ikkje oss her vest. Frå Kolltveit skule stilte 73 elevar frå 6. og 7. trinn og framførte Kolltveitskulesongen skriven av Olav Kobbeltveit. Dirigent var Linda Thomassen Fjell.

Frå anleggsområdet ved inngangen til den nye Kolltveit-tunnelen - Klikk for stort bileteFrå anleggsområdet ved inngangen til den nye Kolltveit-tunnelen.

- Ikkje flaue over å ta imot pengar til prosjektet

Det var samling i kultursalen i Fjell rådhus for dei vel 70 gjestene. Ordførar Tom Georg Indrevik var tydeleg på at dette var ein historisk dag.

- Vi vil alltid sjå tilbake på denne dagen som historisk. Då eg såg arbeidet starta opp, tenkte er på alle som har bidrege til å få realisert dette i ein periode på 25 år. Dette vil bringa Bergen nærare Øygarden, men også oss nærare Bergen. Øygarden bidreg med store inntekter til staten gjennom via anlegga på Kollsnes og Stura, og vi er ikkje flaue over å ta imot dei statlege pengane til prosjektet, sa ordføraren.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland viste til den store trafikken over Sotrabrua på meir enn 30 tusen årsdøgntrafikk.

- Dette er eit moderne trafikkanlegg der ein skil ut gang- og sykkeltrafikken. Dette vil gje god trafikkavvikling og vekst for regionen, sa vegdirektøren og minna om at tryggleiken for arbeidarane er det viktigaste i anleggsperioden.

På samlinga i kultursalen framførte Finn White Fantasie i d-moll av Mozart.

Her er pressemelding frå Statens vegvesen. Her kan du lesa meir om prosjektet.

Her er fleire bilete:

Her går salva - Klikk for stort bilete
Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård - Klikk for stort bilete
Fylkesordførar Jon Askeland, samferdsleminister Jon-Ivar Nygård og ordførar Tom Georg Indrevik. - Klikk for stort bilete
Utbyggingssjef i Statens vegvesen Kjell Inge Dolvik - Klikk for stort bilete
6. og 7. klasse Kolltveit skule - Klikk for stort bilete
Elevar - Klikk for stort bilete
Elevar - Klikk for stort bilete
Elevar - Klikk for stort bilete
Elevar - Klikk for stort bilete
Dirigent Linda Thomassen Fjell - Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Linda Thomassen Fjell og Tom Georg Indrevik - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Tom Goerg Indrevik - Klikk for stort bilete
Adm. dir. i Sotra Link Christopher Bjerke og kommunedirektør Johnny Breivik - Klikk for stort bilete
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland - Klikk for stort bilete
Finn White - Klikk for stort bilete
Åshild Eriksen, Øygarden kulturskule - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete
Frå kultursalen - Klikk for stort bilete

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland, Marianne Sandahl Bjorøy og Vigleik Brekke