Digital kommunikasjon med helsetenester

Har du tenkt på at det kunne vore fint å kommunisera digitalt med helsepersonell i Øygarden kommune? No vert det mogleg også for innbyggarar med heimetenester og opphald på sjukeheim.

Direktemeldingar med helsepersonell

Mange har gode erfaringar med helsenorge-sidene i kontakt med fastlege, sjukehus eller under pandemien då systemet blei brukt til timebestillingar/testsvar. Kommunen jobbar med at stadig fleire tenestemottakarar kan senda og få meldingar direkte: Tilbodet er etablert for tenester innan avlastingsbustader, menneske med nedsett funksjonsevne samt psykisk helse og rus. Heimetenesta og institusjonar følgjer på i løpet av sumaren.  

Via Helsenorge kan tenestemottakar og pårørande kommunisera ved å

  • senda og få meldingar frå tenesta
  • se avtaler om heimebesøk og avbestilla besøk
  • få varsel om utførte heimebesøk på tekstmelding eller e-post

Tenesta er meint som eit tillegg til vanleg dialog og kan nyttast av dei som ønskjer det. Dersom pårørande har fått fullmakt, vil og dei kunna sjå denne informasjonen, og kommunisera med helsetenesta.

Slik gjer du det

Meldingstenesta vert ikke tilgjengelig for deg før du har fått ei tekstmelding frå helsenorge.no.  ​For å logga inn på helsenorge.no kan du bruka BankID, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innlogginga har tryggleiksnivå 4, og det er dermed mogleg å utveksla personfølsam informasjon. Pårørende kan få tilgang til meldingstenesta, dersom du gjev fullmakt på HelseNorge.no

Har du spørsmål om bruk av løysinga, kan du ringa "Rettleiing for helsenorge.no" på 23 32 70 00

Les meir her om du ønsker å gje pårørande fullmakt?

Du kan lesa meir om tenesta DigiHelse på KS sine nettsider.

Slik loggar du på helsenorge.no

Slik skriv du melding på helsenorge.no