Trygg skuleveg

I forkant og ei stund etter skulestart vart det på ulikt vis minna om kor viktig det er å ta omsyn til elevane og dei andre mjuke trafikantane. Det er viktig med fokus på trygg trafikk. Vi har ingen å mista og vi veit kor lett det kan skje uhell i trafikken. 

Andrine Torsvik er ein av om lag 500 førsteklassingar i Øygarden som kjenner på den dirrande spenninga framfor skulestart.
- Eg gler meg, men eg er heilt ny i trafikken, minner ho om i videoen under.

Haldningskampanje trygg trafikk - Ser du meg?

Haldningskampanje trygg trafikk - Vennane mine