Aktuell informasjon

Skulestart hausten 2022

Skulane i Øygarden kommue startar torsdag 18. og fredag 19. august. SFO er ope første skuledag. Under finn du tidspunkt for oppmøte første skuledag. Velkomen til nytt skuleår! 

 

Barneskulane

Ungdomsskulane

Vaksenopplæring

Kulturskulen


Bussruter

På nettsida til Skyss finn du ruter for Øygarden kommune frå 15. august