Skulestart hausten 2022

Skulane i Øygarden kommue startar torsdag 18. august. SFO er ope første skuledag. Under finn du tidspunkt for oppmøte første skuledag. Velkomen til nytt skuleår! 

Illustrasjonsbilete: Colourbox

Barneskulane

Ungdomsskulane

Vaksenopplæring

Kulturskulen