Ferie og fridagar - Øygarden vaksenopplæring

Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdager for Øygarden vaksenopplæring.

Skuleåret 2023 - 2024

Skuleåret 2023 - 2024 - Øygarden vaksenopplæring

Skuleåret 2023 - 2024 - Øygarden vaksenopplæring
Ferie/fridag Dato
Første skuledag 17.08.2023
Haustferie 09.10.2023 - 13.10.2023
Juleferie for skule 21.12.2023 - 01.01.2024
Vinterferie for skule 26.02.2024 - 01.03.2024
Påskeferie for skule 25.03.2024 - 01.04.2024
Elevfri 01.05.2024
Kr.himmelfartsdag. Elevfri 09.05.2024
2.pinsedag. Elevfri 20.05.2024
Siste skuledag 20.06.2024

Skuleåret 2024 - 2025

Skuleåret 2024 - 2025 - Øygarden vaksenopplæring
Ferie/fridag Dato
Første skuledag 15.08.2024
Haustferie 07.10.2024 - 11.10.2024
Juleferie 23.12.2024 - 01.01.2025
Planleggingsdag/elevfri 31.01.2025
Vinterferie 24.02.2025- 28.02.2025
Påskeferie 14.04.2025 - 21.04.2025
Grunnlovsdag. Elevfri 17.05.2025
Elevfri 29.05.2025 - 30.05.2025
2. pinsedag. Elevfri 09.06.2025
Siste skuledag 19.06.2025