Skulekrinsar

Vi har 15 skulekrinsar i vår kommune. Her finn du oversikt over krinsane, og korleis du kan finna dei i kartløysinga til kommunen.

Oversikt over skulekrinsar

Skulekrinsar
Krinsnummer Krinsnamn
1 Stranda
2 Spildepollen
3 Skogsvåg
4 Bjorøy
5 Ulveseth
6 Skålevik
7 Kolltveit
8 Brattholmen
9 Hjelteryggen
10 Foldnes
11 Knappskog
12 Ågotnes
13 Landro
14 Toftøy
15 Rong
16 Tjeldstø

Skulekrinsar i kommunekart

Sjå kartet under eller opne kart i nytt vindauge/fane.

Tips! Finn skule

  1. Vel Skular i kartlag til høgre.
  2. Firkanta markørar er skular (og runningar er barnehagar).
  3. Forklaring på fargane finn du i Meny oppe til venstre og vel Tegnforklaring.
  4. Du må zoome langt inn for å få opp info når du trykker på ein farga markør.

Tips! Korleis finn du skulekrins i kartet

  1. Klikk på Kartlag oppe til venstre i kartløysinga, det opnar oversikt over tilgjengelege kartlag
  2. Kryss av i ruta for Krinsar, og Skulekrinsar, dette kartlaget er då aktivt/synleg i kartet. Dersom du ikkje ser noko, prøv å zoom ut eller inn.
  3. Skulekrinsane vises her med blå linjer.
  4. Trykk i kartet for å hente opp meir informasjon om den aktuelle krinsen. Den svarte markøren viser der du har trykt i kartet, og på høgre side får du opp Kartlagsinfo, her vises skulekrinsnummer og skulekrinsnamn.
  5. «Vis i kart» vil markere den valgte krinsen tydeligare.
  6. Vil du vise skulekrins for ein bestemt stad i kommunen, kan du zoome inn på staden eller søke på for eksempel adresse i søkefeltet øvst i kartet, og deretter tykke i kartet for å få opp Kartlagsinformasjonen.
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete