Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | 17. mai

Private skular

Danielsen barne- og ungdomsskule (Sotra)

Adresse: Idrettsvegen 20, 5353 Straume
Telefon: 56 31 36 00
Telefon SFO: 469 77 111
E-post:  sotra@danielsen-skoler.no