Skule - Etterarbeid

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området skule.Informasjon om førebygging under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området skule i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området skule i Trygg i fellesskap-modellen

Etterarbeid og brukarmedverknad mobbeutsatt:

  • Jamlege samtalar med kontaktlærar, sosiallærar eller skuleleiing. Samtalane bør vere hyppige i starten. Fokus i samtalane er opplevinga av skulekvardagen, meistring og vanskar.
  • Tilbod om samtale med kvalifisert helsehjelp som helsesyster eller kommunepsykolog.
  • Sosial dugleikstrening.
  • Oppfølging av vedtak

Etterarbeid og brukarmedverknad mobbar (mobbarar):

  • Jamlege samtalar med kontaktlærar, sosiallærar eller skuleleiing. Samtalane bør vere hyppige i starten. Fokus i samtalane er tilbakemelding på positiv åtferd ("Sjå når dei lukkast"), påminning om avtalar og informasjon om at dei vaksne fylgjer med.
  • Dersom mobbing tek til igjen, brukar ein tiltakspyramide(PDF).
  • Tilbod om samtale med kvalifisert helsehjelp som helsesyster eller kommunepsykolog.
  • Sosial dugleikstrening.
  • Oppfølging av vedtak

Systematisk arbeid for eit betre læringsmiljø:

  • Her vert det arbeida i tråd med "Trygg i Fellesskap- forebygging i skulen".
Tiltakspyramide - Klikk for stort bilete

Lovar