Fritid - Førebygging - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Fritid - Førebygging

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området fritid.Informasjon om avdekking under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området fritid i Trygg i fellesskap-modellen
  •  Snakk med foreldre.
  • Samarbeid om å setje grenser og stille krav til oppførsel.
  • Snakke med barna om korleis dei har det- vis interesse, still spørsmål!
  • Ver gode førebilete! Korleis snakkar du om andre vaksne og barn i gruppa og motspelarar?
  • Delta på foreldremøter og felles aktivitetar
  • Dei vaksne må ha ein medviten haldning til gruppe/laginndeling, sørg for at alle er inkludert