Fritid - Etterarbeid

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området fritid.Informasjon om førebygging under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området fritid i Trygg i fellesskap-modellen
  •  Etter at mobbing eller krenkingar er stoppa er det viktig å følgje opp dei som var involvert.
  • Oppfølginga kan vere naudsynt i lang tid, ofte lengre enn du trur!
  • Spør korleis det går.
  • Hald eit ekstra auge med dei som har vore involvert.
  • Sjå når dei lukkast (catch-them-being-good) – og bekreft! - også dei som har stoppa med mobbing.
  • Del gjerne gode erfaringar med andre, kva gjorde du, kor lenge haldt du på, korleis gjekk det.