Fritid - Avdekking

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området fritid.Informasjon om førebygging under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området fritid i Trygg i fellesskap-modellen

SJÅ KVA SOM SKJER

  • sjå om nokon går aleine.
  • sjå om nokon er utanfor i aktiviteten.
  • ver obs på endring i åtferd, til dømes om nokon sluttar å komme, vegrar seg for å gå i garderoben etc.

SPØR OM KVA SOM SKJER

  • har du sett nokon som ikkje har hatt det så bra i dag?
  • korleis har du det i gruppa/på laget?
  • har vennene dine hatt det fint på nettet i dag?
  • om du fikk velje, kven ville du valt som «leiar» i vennegjengen og kvifor.

SNAKK OM DET SOM SKJER

  • Vurder å ta opp din bekymring med andre på fritidsarenaen og med føresette.