Føresette - Handtering - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Føresette - Handtering

Knappar til førebygging, avdekking,_handtering og etterarbeid under området føresette.Informasjon om førebygging under området føresette i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området føresette i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området føresette i Trygg i fellesskap-modellen
  • I situasjonen – gi beskjed om å stoppe («om du hadde sagt det / gjort det mot meg, så ville eg ikkje likt det, STOPP med det»)
  • Etter situasjonen: Informer foreldra til dei involverte. Vurder å informere skulen.
  • Om du mistenker mobbing: Snakk med andre foreldre, klassekontakt, kontaktlærer, leiar for fritidsaktivitet. Del din mistanke og fortell kva du ser, høyrer og opplever.
  • Unngå konfrontasjon («æreskjelling», «skamskjelling») med barn eller foreldre, det løyser sjeldan noko.
  • Vurder å kontakte til skule og barnehage.
  • Du kan og ta kontakt med kommunens innsatsteam mot mobbing.