Barnehage - Handtering - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Barnehage - Handtering

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området barnehage.Informasjon om førebygging under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området barnehage i Trygg i fellesskap-modellen

Barnehagen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:

  1. Kva problem tiltaka skal løyse.
  2. Kva tiltak barnehagen har planlagt.
  3. Når tiltaka skal gjennomførast.
  4. Kven som skal gjennomføre tiltaka.
  5. Når tiltaka skal evaluerast.

Ressursar

Lovar