Barn/unge - Førebygging

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området barn/unge. Informasjon om avdekking under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellen

<NY VIDEO KJEM HER>

  • Kan sjå at alle har det bra
  • Kan sjå etter at alle har nokon å være med/at ingen går åleine
  • Vere ein god venn
  • Ikkje mobb sjølv
  • Seie stopp
  • Vere eit godt førebilete
  • Inkludere alle
  • Skape ein kultur for at det er trygt å fortelje, og støtte dei som fortel. «Så kult at du gav beskjed!»
  • Å snakke stygt om andre beskriv ikkje dei, det beskriv deg
  • Vennebenk – både på skulen og i nærmiljøet