Barn/unge - Etterarbeid

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området barn/unge. Informasjon om førebygging under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellen

<NY VIDEO KJEM HER>

  • Passe på å vere støttande i lang tid etterpå!
  • Legge ting bak seg, og ha fokus på det ein kan gjere for å betre situasjonen for begge partar.
  • Ta avstand frå handlingane, ikkje menneska
  • Unngå ryktespreiing og baksnakking
  • Kjekke aktivitetar som førebygger tilbakeslag