Barn/unge - Avdekking

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området barn/unge. Informasjon om førebygging under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om handtering under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellen

<NY VIDEO KJEM HER>

  • Spørje korleis dei andre har det, om du trur at dei blir mobba
  • Følgje med på kva som skjer rundt ein, om nokon går åleine/ser lei seg ut
  • Når vi ser/opplever situasjonar der vi trur at nokon blir mobba, kan vi spørje «kva skjer?»