Kollektiv ulukkesforsikring

Øygarden kommune har teikna ansvars- og ulukkesforsikring for alle elevane i dei kommunale skulane. Forsikringa gjeld for alle aktivitetar i regi av skulen og ved ulukker direkte på veg til og frå skulen.