Heimeundervisning

Foreldre til elevar i grunnskulen kan undervise eigne barn heime. Kommunen krev ikkje at foreldra har formell pedagogisk kompetanse, men innhaldet i undervisninga må følgje opplæringslova.

Plan for heimeundervisning med rutinar, saksbehandling og lovverk

Lover og reglar