Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Søk om permisjon

Føresette kan søkja om permisjon frå skulen for barna sine. Du må søkja i god tid på førehand. Skulen behandlar søknaden.

Søk om elevpermisjon

Søk om elevpermisjon

Søknadsskjema for permisjon