Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Tjeldstø

Formålet med planen er skule, barnehage, idrettsanlegg, bustader, næringsbygg, samferdsleanlegg, naust og småbåthamn.

Dokument