Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Rongøy (2018)

Planforslaget legg til rette for nye utbyggingsområde for bustader, ny molo i Ternholmbukta, utbetring av veg og endra kryssløysningar langs fv. 561 på Rongøy med rekkefølgjekrav knytt til sanering av kryss (til Austmarka) i forhold til utbygging av nye større bustadfelt. Nokre område for utbygging er også tekne vekk. 

Dokument

Her finn du planar og prosjekt under arbeid