Aktuell informasjon

Tjeldstø

Formålet med planen er skule, barnehage, idrettsanlegg, bustader, næringsbygg, samferdsleanlegg, naust og småbåthamn.

Dokument