Strandrydding

ØyVAR samarbeidar med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og andre renovasjonsselskaper i kampen mot marin forsøpling med støtte frå Miljødirektoratet. 

Vi oppmodar lag og organisasjoner til å delta i det viktige arbeidet. 

Hugsliste ved rydding

  • Tenk på eigen tryggleik når du ferdes langs sjøen.
  • Hugs smittevern.
  • Marint avfall skal samlast i riktige strandryddesekker dersom du kan henta hos ØyVAR og BOF, dei er gratis.
  • IKKJE plukk mengder med strandsøppel utan å ha ein plan for korleis avfallet skal handterast i etterkant.
  • Sjekk nettsida til ØyVAR for korleis avfallet skal leverast.
  • Hos ØyVAR kan du få tilgang til ryddesekker.
  • Registrer områder som trenger å ryddes i den nye ryddeportalen ryddenorge.no. Last ned ryddeappen, verktøyet for strandryddere.

Facebook

Følg sida Fra vik til vik på Facebook

Fotogalleri

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete