Meld feil eller manglar på veg og gatelys

Du kan melde frå om feil og manglar på vegar og gatelys.

Kommunale vegar

Vi ynsker å motta meldinger om feil og manglar på kommunale veger og gatelys. 

Meld inn feil/mangel på kommunal veg eller gatelys

Fylkesveger og riksveger

Her tar du kontakt ved feil og manglar på riks-, fylkesvegar og veglys: